Zakelijk

Bedrijfsondersteuning vanuit Zeewolde

Bedrijven in de buurt van Zeewolde kunnen voor ondersteuning bij hun bedrijfsvoering sinds 2020 terecht bij Blaauw, accountantskantoor Zeewolde. Dat bedrijf levert alle diensten die ook door andere accountants worden aangeboden, maar heeft als belangrijk verschil, dat elke klant een eigen persoonlijke contactpersoon krijgt aangewezen. Het belang van een persoonlijke contactpersoon, ook wel sparringpartner genoemd, is dat er een betere dienstverlening kan worden geleverd. De klant en de sparringpartner leren elkaar na verloop van tijd goed kennen. De bedrijfsstructuur is dus bekend en daar kunnen belastingtechnisch en bedrijfseconomisch de beste constructies voor worden bedacht.

Dienstenpakket

Het reguliere dienstenpakket van Blaauw omvat ondersteuning bij belastingzaken, de salarisverwerking, de financiële administratie inclusief het opstellen van de jaarrekening, en het faciliteren van online boekhouden. Bezoek onze website om de details van de dienstverlening bij Blaauw beter te bekijken. De sparringpartner is vooral belangrijk als het gaat over de adviezen. Door op de hoogte te zijn van de situatie in een bedrijf kan inhoudelijk beter advies worden gegeven over het aanvragen van subsidies, wijzigingen van de rechtsvorm, vraagstukken met betrekking tot automatisering, herstructureringen, financieringsaanvragen, het opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen, investeringsvragen en waardebepalingen ten behoeve van een overname.

Vrijuit spreken

Als een klant een sparringpartner wat beter leert kennen, zullen de gesprekken vaker gaan over niet urgente zaken met betrekking tot de bedrijfsvoering. Dat is een reden waarom ook persoonlijk advies over echtscheidingen, testamenten en huwelijkse voorwaarden met betrekking tot de consequenties voor het bedrijf behoort tot de dienstverlening. Bij een accountant die zich in de klantcontacten beperkt tot de hoognodige telefonische contacten over de ‘gewone’ dienstverlening komen dit soort onderwerpen niet aan bod. Voor Jelmer Blaauw was dit de reden om een eigen accountancykantoor op te richten. Sinds de start in 2020 heeft hij daarmee veel succes, ook door de betrokken houding van de medewerkers van het kantoor.

Je houd misschien ook van..